“Voor een gezonde bedrijfsvoering”

Gegevens

Brakenstraat 2,
5151 GM Drunen,
Tel. 06 21 71 33 56 info@facility-specialists.nl

Marktcomformiteit

Onderdeel van de analyse is bovendien een toetsing van uw huidige kosten in relatie tot de gangbare prijsstelling. Het uitgebreidemarkt inzicht van Facility Specialists ook op dit terrein helpt u te beoordelen of U ‘the best value for money’ krijgt. Onze onafhankelijkheid maakt dat wij haarscherp eventuele afwijkingen in beeld hebben en met u vervolgstappen kunnen afspreken, teneinde dit te harmoniseren. De toetsing op marktconformiteit is overigens een module, welke wij voorstellen met enige regelmaat door ons te laten uitvoeren.