Analyse

shutterstock_572805157

De eerste fase betreft een uitgebreide analyse maken op welke wijze uw facilitaire organisatie geregeld is en hoe de kwaliteit van deze organisatie geborgd is. Kortom het op een transparante manier stellen van een diagnose, welke u én ons een duidelijk inzicht verschaft. Specifiek wordt hierbij gelet in hoeverre er sprake is van een onderlinge samenhang tussen de diverse disciplines en of er sprake is van een optimale synergie. Het geeft U ook inzicht of de providers de met u gemaakte afspraken daadwerkelijk nakomen...